ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 1 239,00 Kč (60,86 €)
Naše cena 1 099,00 Kč (53,98 €)
Naše cena 239,00 Kč (11,74 €)

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 759,00 Kč (37,28 €)
Naše cena 1 500,00 Kč (73,68 €)
Naše cena 2 399,00 Kč (117,83 €)

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínkyÚvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jeho zákazníků (kupující) a prodávajícího .


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu  jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
Objednávka je  kupní smlouva. Kupní smlouva vstupuje v platnost okamžikem objednání. Kupující je povinen objednané zboží řádně převzít. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: u zboží došlo k neočekávatelnému nárůstu ceny, zboží se již nevyrábí, zboží se vyprodalo a nelze ho doobjednat, cena zboží byla chybně uvedena. Prodávající je povinen o tomto kupujícího informovat - mailem nebo telefonicky. Pokud kupující již toto zboží zaplatil, bude mu odpovídající částka vrácena zpět na účet a k uzavření smlouvy nedojde.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je správné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Veškeré údaje musí být pravdivé. 
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Tato adresa musí být v České republice. 
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. 
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

V nabídce nového dětského zboží, jako jsou dětské kočárky, dětské postýlky, hračky, dětský textil, autosedačky - jde o nové zboží se zárukou 2 roky od koupě. 

Jako záruka slouží prodejní doklad, uzavřená objednávka, nebo postačí doklad o zaplacení zboží. 


Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Zboží je expedováno zpravidla do cca 2   týdnů, max doba doručení je 15 týdnů ( v mimořádných případech - např. stávky dopravců v UK a pod.)  po obdržení objednávky - resp. po připsání platby na účet v případě platby bankovním převodem. Vyhrazujeme si právo eventuálních chyb dostupnosti zboží. 

V období před Vánočními svátky, zhruba od poloviny listopadu, je každý rok zahlcená veškerá doprava zásilek i Celní sklady, dochází ke zdržení dopravy. Doba doručení je tedy delší než během roku. Prosíme tedy o trpělivost, dobu přepravy nedokážeme ovlivnit. 

 

Objednávky e kterých zákazník zvolí dopravu zdarma, je přepravována z UK pozemní poštou a není garantována doba doručení, nabízíme u veškerého oblečení též expresní doručení DHL - doba dodání je pak max. 14 dnů.

Doprava Expres DHL - do 14 dnů cena uvedena pro max 2 položky v objednávce, pokud objednávka obsahuje více položek z různých kategorií, bude poštovné přepočítáno a cena bude navýšena

 


Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován v odstavci Způsob platby a dopravy a závisí na hmotnosti objednaného zboží. Internetový obchod si vyhrazuje právo pozměnit způsob, nikoli však cenu dopravy, dojde-li k neočekávaným okolnostem.
Internetový obchod  si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem.

 

V době Vánočních svátků, od 20.12 do 3.1  je na skladě dovolená. Zásilky  se tedy odesílají od 1. pracovního dne od 3.1. Tato doba není započítávána do doručovací doby a tedy očekávejte držení zásilek během Vánočních svátků .

V této době prosím neodesílejte zpět žádné zásilky, není v našich silách je převzít či vyzvednout.

Operátoři během Vánočních svátků pracují nepravidelně, očekávejte zdržení na Vaše otázky

 

Odstoupení od smlouvy

každý zákazník má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zásilky, je nutno tuto skutečnost oznámit písemně na adresu provozovny a neprodleně odeslat zásilku zpět - zásilka musí být kompletní (odeslání nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy).  Odstoupení vůči prodejci čiňte nejlépe vždy písemně, nejlépe pomocí doporučeného dopisu, jehož přijetí prodejcem si nechte potvrdit pomocí dodejky. Zboží musí být nepoužívané a kompletní, pokud zboží ponese známky užití, nebo je zásilka nekompletní, právo na vrácení zaniká. Náklady na vrácení zboží prodejci hradí kupující.

Zákazník je povinen vrátit prodejci to zboží, které obdržel, pokud dojde k výměně, nebo k pozměnění zboží, bude prodejce požadovat finanční náhradu za chybějící kusy, nebo bude požadováno vrácení chybějícího zboží (do doby než bude zásilka komplení nelze od smlouvy odstoupit) pokud i tak vrátí zákazník zboží, které evidentně používal, nebude na toto brán zřetel a částka za používané zboží bude odečtena. Prodejce si vyhrazuje určit cenu používaného zboží sám.
Pokud zákazník vrátil zásilku nekompletní a po upozornění nereaguje - bude mu poskytnuta doba 14dní na komunikaci - pokud nelze komunikaci navázat - bude zásilka vrácena zákazníkovi zpět jako obyčejná zásilka Českou poštou a to na riziko kupujícího.

Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení a poškození  mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami poškození a manipulace může prodejce uplatnit vůči kupujícímu odškodnění až do  výše hodnoty zboží , při čemž částka tohoto odškodnění bude  stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu.

Poplatek za expres doručení je jednorázová položka a při odstoupení od smlouvy částka se nevrací.

 

Zboží šité na míru zákazníka

Na vrácení zboží, které je upraveno na míru zákazníka, se vztahují podmínky dle zákona a je zde možná reklamace, zboží po následné zkoušce zákazníkem přijmeme k finálním úpravám ( např. zmenšení, zkrácení a pod.)

Zboží, které je zakoupeno s předem uvedenými mírami a je šito na míru zákazníka, je doručení zásilky považováno za první zkoušku před finální úpravou šatů  - u takového zboží nelze od smlouvy odstoupit, zákazník si po převzetí zásilky zboží vyzkouší a pokud je potřeba další úprava zašle zpět na adresu obchodu, zboží bude upraveno dle požadavků a bude zasláno zákazníkovi. Poštovné bude proplaceno. 
pokud by zákazník trval na odstoupení od smlouvy,  bude cena za spotřebovaný materiál odečtena a zákazníkovi se vrací pouze částka za práci + zaplacené poštovné. 

 

Vracené zboží dobře zabalte, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.

Odesláním zásilky s nepoužitým zbožím předejdete možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet  nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží a jeho kontroly. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci, není nutno zasílat zásilky v původním obalu, je však nutné zásilku zabalit tak, aby se předešlo jakémukoliv poškození přepravou. 

 

Máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Pokud tedy dojde k poničení oblečení a poté jeho vrácení, bude odečtena suma za znovu uvedení do prodejného stavu, pokud to nebude možné, tak bude odečtena odpovídající částka, tato částka je v tomto případě 15% z ceny za započatou hodinu práce.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník má možnost zrušit jím vytvořenou objednávku pokud ještě nedošlo k odeslání zboží ze zahraničního skladu v UK a to bez omezení do 24 hodin po uzavření objednávky.
Pokud již byla kupní cena uhrazena a jedná se o zboží, které bylo na základě objednávky a uhrazení kupní ceny objednáno ze zahraničí ( uvedeno v popisu zboží), může prodejce požadovat po kupujícím úhradu nákladů na storno zásilky a to až do výše 50% ceny zboží.

 

Reklamace

Na reklamaci má nárok každý zákazník. Pokud bude mít kupující jakékoli pochybnosti, může zboží zdarma reklamovat do 24 měsíců ( u veškerého nového zboží) od přijetí zásilky a to písemně a nejpozději do této doby zásilku i odeslat. radíme všem doklady které chcete přidat k zásilce je pro obě strany lepší zaslat doporučeně na adresu zvlášť, vyhnete se tak ztrátě při přepravě, nebo přehlédnutí při rozbalování.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu  a právním řádem platným v ČR.

reklamaci vyřídíme do 30ti dní a do této doby Vás informujeme písemně o výsledku reklamace.

 

zasílejte zásilky zpět pouze na adresu uvedenou na zásilce!!!!

 

Prosíme zákazníky, aby v případě reklamace volili pouze služby České pošty!  V případě zaslání poštou nám prosím sdělte číslo balíku ( je to nutné!!). Musíme vědět že zásilka odešla. Děkujeme za pochopení.

Jsme internetový obchod, nikoli kamenný obchod proto je u nás sklad pro zákazníky nepřístupný a osobní odběr není možný. Dále tato adresa slouží i pro vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu nebo reklamace.

" Reklamační řád" internetového obchodu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v internetového obchodu . Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. 
Zákazník má právo na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) ve lhůtě 14 dní od jeho obdržení v souladu s Občanským zákoníkem hlava pátá "Spotřebitelské smlouvy", nebo do 14ti dnů od uzavření smlouvy (před odesláním zboží) a jeho doprava je na náklady kupujícího. Zákazník může vrátit výrobek pouze v souladu se zněním výše uvedeného a pouze nepoškozen s dokumentací a nesmí jevit známky použití. Jakékoliv zjištění manipulace se zásilkou, bere zákazník na vědomí, že od smlouvy odstoupit nelze.

 

 
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. 


Reklamační řád

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí (do 24hodin). Na pozdější reklamaci na chybějící zboží nemůžeme brát zřetel.

V případě, že dodaný výrobek není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo požadovat buď výměnu věci nebo opravu. Není-li takový postup možný, může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit (je třeba odeslat se zbožím formulář s odstoupením. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo ho sám způsobil. (§ 616 občanského zákoníku) 

Vada odstranitelná: V případě, že vadu lze odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu výrobku za stejný výrobek, nebo výměnu jeho součásti, pokud se vada týká jen této součásti. Neúměrnost posuzuje autorizované servisní středisko prodávajícího, a to formou písemného posouzení této vady. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. 

Pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má právo na výměnu věci, nebo od smlouvy odstoupit (je třeba odeslat se zbožím formulář s odstoupením, naleznete jej níže). 

Vada neodstranitelná: Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání výrobku jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo může od smlouvy odstoupit (je třeba odeslat se zbožím formulář s odstoupením, naleznete jej níže). Jde-li o jiné vady a kupující nepožaduje výměnu výrobku má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit (je třeba odeslat se zbožím formulář s odstoupením, naleznete jej níže). 

Na žádost kupujícího poskytne  zákazníkovi záruku písemnou formou (záruční list). Obsah záručního listu stanoví zákon. Umožňuje-li to povaha věci, je možné vydat kupujícímu místo záručního listu doklad o zakoupení věci obsahující náležitosti stanovené zákonem. 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. 

Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího. 

Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží není nutno předkládat doklad o koupi, k tomu postačí i doklad o převodu ceny zboží / výpis z účtu) 

Kupující je povinen odeslat zpět reklamované vracené zboží v obalu, který odpovídá nárokům na přepravu, aby bylo řádně zajištěno před poškozením. 

Reklamované zboží zasílejte na adresu uvedenou na obalu zásilky. Veškeré kontaktní údaje jsou nedílnou součásti Vydané faktury. Zboží posílejte doporučeně. V případě oprávněné reklamace Vám na základě potvrzení od přepravce (např.Česká pošta) vrátíme vynaložené finanční prostředky. Zásilky zaslané na dobírku odmítneme a vrátí se Vám zpět.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení zboží k posouzení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se srodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Dodavatel vyrozumí spotřebitele o vyřízení reklamace písemně (e-mailem) do 30ti dní. Spotřebitel má právo během této doby se sám informovat o stavu reklamace a je povinnen sdělit jakým způsobem má být s reklamovanou zásilkou naloženo. Odeslání vyřízené reklamace bude až po domluvě se spotřebitelem. Upozorňujeme zákazníky, že pokud bude reklamace zamítnuta, budeme čekat až se spotřebitel vyjádří jak se zbožím naložit, při zamítnuté reklamaci odesíláme nejlevnějším způsobem Českou poštou  (obyčejný balík) na adresu zákazníka, pokud se zákazník k reklamaci nevyjádří, bere na vědomí, že tento postup odeslání zásilky je na riziko zákazníka.

Pokud si Kupující, který reklamuje zboží, zboží nevyzvedne po vyřízení reklamace, tedy do 5 pracovních dnů od obdržení zprávy o vyřízení reklamace, nejpozději však 30 den od uplatnění reklamace dle tohoto reklamačního řádu, uplatní se přiměřeně ustanovení podle § 656 občanského zákoníku o nevyzvednutí věci z opravy pro spotřebitele, popř. ust. § 370 obchodního zákoníku o prodlení na straně věřitele (kupujícího) v návaznosti na ust. § 373 obchodního zákoníku o náhradě škody způsobené nevyzvednutím zboží z opravy pro podnikatele.

Pokud si kupující nevyzvedne reklamovanou věc, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, a to ve výši 30 - 50,- Kč (dle povahy zásilky) za každý započatý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne reklamovanou věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen si ji vyzvednout (tedy do sedmi měsíců od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace), má prodávající právo věc prodat. Je-li prodejci známa adresa kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty (Věcí větší hodnoty je věc, jejíž cena ke dni uzavření smlouvy o opravě nebo úpravě věci přesahuje částku 3000 Kč dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb.), je prodávající povinen o zamýšleném prodeji kupující předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci.

Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a nákladů poštovného za nevyzvednuté či odmítnuté objednávky. Právo na výtěžek prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.

Peníze za vrácené nebo reklamované zboží zasíláme výhradně převodem na účet. Číslo účtu prosím připište k vrácenému zboží. Bez písemného potvrzení čísla účtu nelze peníze zaslat.

zamítnutá reklamace: Pokud se zákazník z jakéhokoliv důvodu nevyjádří k zamítnuté reklamaci do 7 dnů, jakým způsobem bude zásilka vyzvednuta, bude zásilka odeslána jako obyčejná zásilka na jeho poslední známou adresu a to na riziko zákazníka. 

 

Prodávající má povinnost vydat doklad o zakoupení výrobku s povinnými náležitostmi, pokud o to spotřebitel požádá, podle § 16 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Není to tedy automatická povinnost prodávajícího,
 
anglickeobleceni.eu
Táborská 6
Plzeň 32600
 
Anglicke-obleceni@seznam.cz

tel: +420797839016

pokud se nedovoláte zašlete prosím sms s dotazem s číslem objednávky, nebo dotaz na stránce přímo prostřednictvím chatového okna. Děkujeme
 
otevírací doba:
pondělí - pátek  8 - 17 hodin
v tuto dobu odpovídáme na veškeré dotazy,
mimo těchto hodin je možno zaslat jakýkoliv dotaz, odpovězeno bude jakmile bude operátor on line.
 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi obchodníkem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například ČOI či spor řešit on-line prostřednictvím stránky k tomu určené  Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránce ČOI . Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt  na obchodníka  pro vyřešení nastalé situace.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt na provozovatele: 

Farová Marcela 

anglickeobleceni.eu

ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ 

POSTE RESTANTE 30800

Plzeň 30800

Anglicke-obleceni@seznam.cz

tel: +420797839016

IČO: 01163710

 

 
 
 
M2UzYjF